•  Menü

  Dr. med. habil. Czakó László, Ph.D.
  gasztroenterológus, diabetológus

  Publikációk

  Publikációk

  Szakcikk

  1. Takács T, Czako L, Jármay K, Hegyi P, Pozsár J, Marosi E, Pap Á, Lonovics J: Time- course changes in pancreatic laboratory and morphologic parameters in two different acute pancreatitis models in rats Acta Med Hung 1994;50(1-2):117-130.
  2. Azarov AV, Szabó Gy, Czako L, Telegdy Gy: Effects of calcitonin gene-relatedpeptide on acute and chronic effects of morphine.Pharmacol Biochem Behav 1995;52(3):595-599. IF: 1.529
  3. Takács T, Czako L, Jármay K, Farkas Gy Jr, Mándi Y, Lonovics J: Cytokine level changes in L-arginine-induced acute pancreatitis in rat Acta Physiol Hung 1996;84(2):147-156.
  4. Takács T, Farkas Gy Jr, Czako L, Jármay K, Mándi Y, Lonovics J: Time-course changes in serum cytokine levels in two experimental acute pancreatitis models in rats Res Exp Med 1996;196(3):153-161. IF: 0.506
  5. VargaIS, Matkovics B, Czako L, Hai DQ, Kotormán M, Takács T, Sasvári M: Oxidative stress changes in L-arginine-induced pancreatitis in rats Pancreas 1997;14(4):355-359. IF:1.291
  6. Takács T, Farkas Gy Jr, Czako L, Jármay K, Mándi Y, Lonovics J: Citokinszintek időbeli változása két kísérletes akut pancreatitis patkánymodellben Lege Artis Med 1997;7(12):823.
  7. Czakó L, Yamamoto M, Otsuki M: Pancreatic fluid hypersecretion in rats after acute pancreatitis Dig Dis Sci 1997;42(2):265-272. IF: 1.875
  8. Tachibana I, Shirohara H, Czako L, Akiyama T, Nakano S, Watanabe N, Hirohata Y, Otsuki M: Role of endogenous cholecystokinin and cholecystokinin-A receptors in the development of acute pancreatitis in rats. Pancreas 1997;14(2):113-121. IF: 1.291
  9. Czakó L, Yamamoto M, Otsuki M: Exocrine pancreatic function in rats after acute pancreatitis. Pancreas 1997;15(1):83-90. IF: 1.291
  10. Gyöngyösi M, Takács T, Czako L, Jambrik Z, Boda K, Farkas A, Forster T, Csanády M: Non-invasive monitoring of haemodynamic changes in acute pancreatitis in rabbits Dig Dis Sci 1997;42(5):955-961. IF: 1.875
  11. Gyöngyösi M, Takács T, Jambrik Z, Boda K, Czako L, Forster T, Csanády M: Pancreasbetegségekhez társuló cardiovasculáris eltérések Orvosi Hetilap 1997;138(30):1897-1901.
  12. Czakó L, Takács T, Babarczy E, Dux L, Lonovics J: A CA 19-9, CA 72-4 és a CEA tumorantigének összehasonlító vizsgálata a pancreascarcinoma és az egyéb emésztőszervi malignus betegségek diagnózisában Orvosi Hetilap 1997;138(47):2981- 2985.
  13. Hegyi P, Takács T, Jármay K, Nagy I, Czako L, Lonovics J:Spontaneousand
  14. cholecystokinin-octapeptide-promotedregenerationofthepancreasfollowingL-arginine-induced pancreatitis in rat Int J Pancreatol 1997;22(3):193-200. IF: 0.952
  15. Czakó L, Takács T, Varga IS, Tiszlavicz L, Hai DQ, Hegyi P, Matkovics B, LonovicsJ:Involvementof oxygen-derivedfree radicalsinL-arginine-inducedacute pancreatitis Dig Dis Sci 1998;43(8):1770-1777. IF: 1.972
  16. Gyöngyösi M, Jambrik Z, Takács T, Czako L, Mojzes L, Boda K, Forster T, Csanády M: Kísérletes akut pancreatitis okozta hemodynamikai változások noninvazív monitorozása Cardiol Hung 1998;27(1):5-12.
  17. Takács T, Czako L, Madácsy L, Lonovics J: A pancreas divisum endoszkópos kezelésének lehetőségei Orvosi Hetilap 1998;139(46):2761-4.
  18. Czakó L, Hajnal F, Németh J, Takács T, Lonovics J: Effect of a liquid meal given as a bolus into the jejunum stimulates human pancreatic secretion Pancreas 1999;18(2):197-202. IF: 1.685
  19. Czakó L, Takács T, Farkas Gy, Boda K, Lonovics J: A széklet elasztáz-teszt diagnosztikus értéke exokrin pancreas-elégtelenségben Orvosi Hetilap1999;140(34):1887-1890.
  20. HegyiP, Czako L, TakácsT,SzilvássyZ, LonovicsJ:Pancreaticsecretoryresponsesin L-arginine-induced pancreatitis: comparison between diabetic and nondiabetic rats Pancreas 1999;19(2):167-172. IF: 1.685
  21. Czakó L, Takács T, Varga IS, Tiszlavicz L, Hai DQ, Hegyi P, Matkovics B, LonovicsJ: A szabad oxigéngyökök szerepe az L-arginin adásával kiváltott akut pancreatitis kialakulásában Lege Artis Medicinae 1999;9(7-8): 576.
  22. Gyöngyösi M, Takács T, Czako L, Jambrik Z, Boda K, Farkas A, Forster T, Csanády M: Hemodinamikai változások nem invazív monitorizálása akut pancreatitisesnyulakba Lege Artis Medicinae 1999;9(3):212-213.
  23. Czakó L, Takács T, Varga IS, Hai DQ, Tiszlavicz L, Hegyi P, Mándi Y, Matkovics B, Lonovics J: The pathogenesis of L-arginine-induced acute necrotizing pancreatitis: inflammatorymediators and endogenous cholecystokinin J Physiol (Paris)2000;94(1):43-50. IF: 1.339
  24. Czakó L, Takács T, Varga IS, Tiszlavicz L, Hai DQ, Hegyi P, Matkovics B, LonovicsJ: Oxidative stress in distant organs and the effects of allopurinol during experimental acute pancreatitis Int J Pancreatol 2000;27(3):209-216. IF: 0.924
  25. Hegyi P, Takács T, Tiszlavicz L, Czako L, Lonovics J: Recovery of exocrine pancreas six months following pancreatitis induction with L-arginine in streptozotocin-diabetic rats J Physiol (Paris) 2000;94(1):51-55. IF: 1.339
  26. Takács T, Hegyi P, Czako L, Baláspiri L, Lonovics J: Effects of galanin on pancreatic secretion in anesthetized and conscious rats Res Exp Med (Berl) 2000;199(5):275-283. IF: 0.557
  27. Czakó L, HajnalF,NémethJ,LonovicsJ:Assessmentofpancreaticenzyme
  28. secretory capacity by a modified Lundh test Int J Pancreatol 2000;27(3):13-19. IF: 0.924
  29. Czakó L, Hajnal F, Németh J, Takács T, Lonovics J: A jejunumba juttatott tesztétel hatása a humán pancreas szekréciójára Lege Artis Medicinae 2000;10 (4): 350-351.
  30. Czakó L, Endes J, Takács T, Boda K, Lonovics J: Evaluation of pancreatic exocrine function by means of secretin-enhanced MR cholangiopancreatography Pancreas 2001;23(3):323-328. IF: 1.567
  31. Takács T, Hegyi P, Jármay K, Czako L, Góg C, Rakonczay Z, Németh J, Lonovics J. Cholecystokinin fails to promote pancreatic regeneration in diabetic rats following the induction of experimental pancreatitis Pharmacol Res 2001;44(5):363-372. IF: 0.863
  32. Wittmann T, Róka R, Palágyi P, Czako L, Jármay K, Rosztóczy A, Lonovics J: Continuous enteral feeding has an attenuating effect on the exocrine pancreas in rats Pancreas 2001;23(3):329-334. IF: 1.567
  33. Róka R, Wittmann T, Palágyi P, Czako L, Jármay K, Rosztóczy A, Lonovics J: A folyamatos enterális táplálás hatása a hasnyálmirigy exocrin működésére patkányban Orvosi Hetilap 2001;142(33):1805-1808.
  34. Czakó L, SzalókiT,LonovicsJ:Ajapánendoszkópostechnika.MagyBelorvArch 2002;55:29-35.'
  35. Takács T, Czako L, Morschl É, László F, Tiszlavicz L, Rakonczay Z Jr,Lonovics J: The role of nitric oxide in edema formation in L-arginine-induced acute pancreatitis Pancreas 2002;25(3):277-282. IF: 1.456
  36. Czakó L, Takács T, Lonovics J, Lakner L, Döbrönte Z, Prónai L, Tulassay Zs: Az életminőség vizsgálata a krónikus pancreatitis enzimszubsztitúciós kezelése során. Orvosi Hetilap 2002;143(25):1521-1527.
  37. Endes J, Czako L, Takács T, Boda K, Lonovics J: A pancreas exocrin működésének vizsgálata secretin stimulált MR pancreato-duodenographiával (SS-MRPD) MagyarRadiológia 2002;76(5):217-224.
  38. Jambrik Z, Gyöngyösi M, Hegyi P, Czako L, Takács T, Farkas A, Mándy Y, Góg Cs, GlogarD,CsanádyM:Plasmalevelsof IL-6correlatewithhemodynamicabnormalities in acute pancreatitis in rabbits Intensive Care Med 2002;28(12):1810-1818. IF: 2.041
  39. Czakó L, Takács T, Hegyi P, Prónai L, Tulassay Zs, Lakner L, Döbrönte Z, Boda K, Lonovics J: Quality of life assessment after pancreatic enzyme replacement therapy in chronic pancreatitis Can J Gastroenterol 2003;17(10):597-603. IF: 1.265
  40. Czakó L, Takács T, Morvay Z, Csernay L, Lonovics J: A szekretinnel érzékenyített mágneses rezonanciás cholangiopancreatographia (S-MRCP)diagnosztikusértéke sikertelenendoscoposretrográdcholangiopancreatographia(ERCP)esetén. OrvosiHetilap 2004;145(10):529-534.
  41. Czakó L, Hegyi P, Takács T, Góg Cs, Farkas A, Mándy Y, VargaIS, Tiszlavicz L, Lonovics J: Effects of octreotide on acute necrotizing pancreatitis in rabbits World JGastroenterol 2004;10(14):2082-2086.
  42. Hegyi P, Rakonczay ZJr., Sári R, GógCs, Lonovics J, Takács T, L-arginine- induced experimental pancreatitis World J Gastroenterol 2004;10(14):2003-2009.
  43. Paszt A, Takács T, Rakonczay Z, Kaszaki J, Tiszlavicz L, Lázár G, Duda E, SzentpáliK, Czako L, Boros M, Balogh Á, Lázár G Jr: The role of the glucocorticoid-dependent mechanism in the progression of sodium taurocholate-induced acute pancreatitis in the rat Pancreas 2004;29(1)75-82. IF: 1.872
  44. Czakó L, Otsuki M: Is it necessary to suppress pancreatic exocrine secretion in acute pancreatitis? Pancreas 2004;28(2):215-216. IF: 1.872
  45. Hegyi P, Rakonczay Z, Sári R, Czako L, Farkas N, Góg Cs, Németh J, Lonovics J, Takács T.: Inzulin is necessary for the hypertrophic effect of cholecystokinin- octapeptide following acute necrotizing pancreatitis World J Gastroenterol 2004;10(15):2275-2277.
  46. Czakó L, Takács T, Morvay Z, CsernayL,LonovicsJ: Diagnostic role ofsecretin- enhanced MRCP in patients with unsuccessful ERCP World J Gastroenterol 2004;10(20):3034-3038.
  47. Sári R, Pálvölgyi A, Rakonczay Z, Takács T, Lonovics J, Czako L, Szilvássy Z, Hegyi P: Ethanol inhibits the motility of the rabbit sphincter of Oddi in vitro World JGastroenterol 2004;10(23):3470-3474.
  48. Czakó L, Tiszlavicz L, Takács R, Baradnay G, Lonovics J, Závodná K, Bartosova Z:Az első magyar hereditaer nem polypoticus colorectalis carcinoma család molekuláris vizsgálata: az MSH2 gén új mutációja Orvosi Hetilap 2005;146(20):1009-1016.
  49. Czakó L: Autoimmun pancreatitis: Magyarországon aluldiagnosztizált kórkép? LegeArtis Med 2006;16(6):505-510.
  50. Szalóki T, Tóth V, Czakó L: A gyomor endoscopos mucosa resectioja - diagnosztikus és terápiás módszer Orvosi Hetilap 2006;147(11):501-507.
  51. Szalóki T,Tóth V, Czakó L: Unusual esophageal manifestation of Crohn’s disease. GastrointEndosc 2006;64(1):121.IF:4.825
  52. Czakó L, Hegyközi É, Pálinkás A, Lonovics J: Autoimmune pancreatitis: functionaland morphological recovery after steroid therapy. A case report World J Gastroenterol 2006; 12(11):1810-1812. IF: 0
  53. Szalóki T, Tóth V, Tiszlavicz L, Czakó L: Flat gastric polyps: the results of forceps biopsyandofendoscopicmucosalresection, and the long-term follow-up Scand JGastroenterol 2006;41(9):1105-9. IF: 1.869
  54. CzakóL:Autoimmunpancreatitis. A pathogenesis jobb megismerése. LegeArtisMed 2006;16(11):1007-1008.
  55. Czakó L: Diagnosis of early-stage chronic pancreatitis by secretin-enhanced magnetic resonance cholangiopancreatography J Gastroenterol 2007;42(Suppl 17):113-117. IF: 2.052
  56. CzakóL:Akrónikuspancreatitisésapancreas carcinomadifferenciáldiagnózisa LegeArtis Med 2007;17(2):105-112.
  57. Czakó L, Szabolcs A, Vajda A, Csáti S, Venglovecz V, Rakonczay Z Jr, Hegyi P, Tiszlavicz L, Csont T, Pósa A, Berkó A, Varga C, Varga IS, Boros I, Lonovics J: Hyperlipidemia induced by a cholesterol-rich diet aggravates necrotizing pancreatitis in rats Eur J Pharmacol 2007;572(1):74-81. IF: 2.376
  58. Czakó L, Takács T: Új lehetőség a krónikus pancreatitis korai stádiumának kimutatására Lege Artis Med 2007;17(3):232.
  59. Gecse K, Ondrik Z, Kaizer L, Lonovics J, Czakó L: Henoch-Schönlein Purpura súlyos gasztrointesztinéális manifesztáció; esetismertetés Lege Artis Med 2007;17(4-5):321- 326.
  60. Czakó L, Géczi T, Leindler L, Farkas Gy, Tiszlavicz L, Lonovics J: Akut pancreatitis okozta gastrolienalis fistula Lege Artis Med 2007;17(11):775.
  61. Szalóki T, Tóth V, Németh I, Tiszlavicz L, Lonovics J, Czakó L: Endoscopic mucosal resection: not only therapeutic, but a diagnostic procedure for sessile gastric polyps JGastroent Hepatol 2008;23(4):551-555. IF: 2.275
  62. Annaházi A, Németh I, Modok S, Szentpáli K, Tiszlavicz L, Wittmann T, Czakó L: Amyloidosis induced colonic stricture. The first symptom of myeloma multiplex. Acase report Orvosi Hetilap 2008;149(25):1181-5.
  63. CzakóL:Exokrinpancreasbetegségekésdiabetesmellitus. LegeArtisMed 2008;18(11):745-750.
  64. Czakó L: Autoimmun pancreatitis diagnosztikájához. Orvosi Hetilap 2008;2008;149(34):1629-30.
  65. CzakóL:Abélflóráról. Nők Lapja. 2008;59(2):27.
  66. Sasvári A, Morvay Z, Palkó A, Farkas Gy, Tiszlavicz L, Wittmann T, Czakó L: Képalkotó eljárások a pancreasban lévő terime tisztázásában Lege Artis Med 2008;18(11):796.
  67. Czakó L, Hegyi P, Rakonczay Z, Wittmann T, Otsuki M: Interactions between the endocrine and exocrine pancreas and its clinical relevance Pancreatology 2009;9(4):351-9. IF: 3.043
  68. Baranyai T, Terzin V, Vajda Á, Wittmann T, Czakó L: Hypertrigliceridaemia okozta akut pancreatitis sajátosságai beteganyagunkban Orvosi Hetilap 2010; 151(45):1869- 74.
  69. Czakó L, Takács T, Gyökeres T, Dubravcsik Zs, Szepes A, Topa L, Pap Á, Földesi I, Tiszlavicz L, Wittmann T: Autoimmun pancreatitis Magyarországon: országos multicentrikus tanulmány Lege Artis Med 2011;21(1):37-44.
  70. Pálinkás A, Nagy E, Czakó L: Deviation of the atrial septum primum predisposing tolocal thrombus formation J Am Soc Echocardiogr. 2011;24(8):935.e3-5. IF: 2.981
  71. Czakó L, Gyökeres T, Topa L, Sahin P, Takács T, Dubravcsik Zs, Szepes A, Pap A, Földesi I, Terzin V, Tiszlavicz L, WittmannT: Autoimmune pancreatitis in Hungary. A Multicenter Nationwide Study Pancreatology 2011;11(2):261-267. IF: 2.195
  72. Pálinkás A, Czako L, Császár I, Nagy E, Szabó M: Egy pohár szóda diagnosztikus értéke kardiális térfoglalás esetén Lege Artis Med 2012;22(2):125-128.
  73. Terzin V, Takács R, Lengyel Cs, Várkonyi T, Wittmann T, Pálinkás A, Czakó L: Improved glycemic control in pancreatic diabetes through intensive insulin therapy Pancreatology 2012;12:100-103. IF: 2.511
  74. Dobra M, Tiszlavicz L, Wittmann T, Czakó L: Hepatitist, és veseelégtelenséget okozó vírusoesophagitisimmunkompetensfelnőttesetében.LegeArtisMed2012;22(1):59.
  75. Terzin V, Földesi I, Kovács L, Pokorny Gy, Wittmann T, Czakó L: Association of autoimmune pancreatitis and systemic autoimmune diseases World J Gastroenterology 2012;18(21):2649-2653. IF: 2.471
  76. Czakó L, Szepes Z, Szepes A: Diagnosztikus endoszkópos ultrahang alkalmazása a tápcsatornában Orvosi Hetilap 2012;153:93-101.
  77. Czakó L, Terzin V, Szalóki T: Shall we use endoscopic submucosal dissection forevery gastric neoplasia? J Gastroenterology 2012;47:347-348. IF: 3.610
  78. Terzin V, Takács R, Lengyel Cs, Várkonyi T, Wittmann T, Pálinkás A, Czakó L: Inzulinkezeléspancreatogen diabetes mellitusban DiabetologiaHungarica 2012;4:237- 243.
  79. CzakóL:UrgensERCP:kinek,mikor,hogyan? OrvosiHetilap 2012;153(37):1456-64.
  80. BaranyaiT,TerzinV,VajdaÁ,WittmannT,CzakóL:Hypertriglyceridemiacauses moreseverecourseofacutepancreatitis ClinicalLipidology 2012;7(6):731-6. IF:0.754
  81. CzakóL:A gyomorrák sajátosságai ma. Medical Tribune 2012;3:8.
  82. Major J, Czelecz J, Daoud S, Molnár E, Gyömörei B, Czako L, Szabó I: Recidíválóacut pancreatitis családon belüli halmozódása- Az első kationos tripszinogén gén mutációt hordozó magyar család Gyermekgyógyászat 2012;63:324-7.
  83. Czakó L, Dobra M, Terzin V, Tiszlavicz L, Wittmann T: Sepsis with herpes simplex esophagitis in an immunocompetent adult Dis esophagus 2013;25:(2):197-9. IF: 1.536
  84. SzepesZ,DobraM,GógCs,ZábrákE,MakulaÉ,TiszlaviczL,KissT,MolnárT, Nagy F, Czako L, TerzinV,WittmannT: Pancreas tumor vagy autoimmun pancreatitis (?), avagy az endoszonográf, mint diagnosztikus revizor. Orvosi Hetilap 2013;154(2):62-8.
  85. CzakóL:Pancreas exokrin elégtelenség: a diagnózis nehézségei és a terápia. Háziorvosi Továbbképző Szemle 2013;12(4):176-9.
  86. Hart PA, Kamisawa T, Brugge WR, Chung JB, Culver EL, Czako L, Frulloni L, Go VLW, Gress TM, Kim MH, Kawa S, Lee KT, Lerch MM, Liao WC, Löhr M, Okazaki K,Ryu JK, Schleinitz N, Shimizu K, Shimosegawa T, Soetikno R, Webster G, Yadav D, Zen Y, Chari ST: Long-term outcomes of autoimmune pancreatitis: a multicentre, international analysis Gut 2013;62(12):1771-6. IF: 10.111
  87. Seiler CM, Izbicki J, Varga-Szabó L, Czako L, Fiók J, Sperti C, Lerch MM, Pezzilli R, Vasileva G, Pap Á, Varga M, Friess H: A double-blind, randomized, placebo-controlled study of pancreatin 25000 minimicrospheres for pancreatic exocrine insufficiency after major pancreatic resection Aliment Pharmacol Ther 2013;37(7):691-702. IF: 3.769
  88. Fluhr G; Mayerle J; WeberE; Aghdassi A; Simon P; Gress T; Seufferlein T; MössnerJ; Stallmach A; Rösch T; Müller M; Siegmund B; Büchner-Steudel P; Zuber-Jerger I; KantowskiM;HoffmeisterA;RosendahlJ;LinhartT;MaulJ; CzakóL;HegyiP;Kraft M; Engel G; Kohlmann T; Glitsch A; Pickartz T; Budde C; Nitsche C; Storck K; Lerch M: Pre-Study protocol MagPEP: A multicentre randomized controlled trial of magnesium sulphate in the prevention of post-ERCP pancreatitis BMCGastroenterology 2013 Jan 15;13(1):11. IF: 2.110
  89. Róka R, Sirli R, Czako L, Szepes Z, Molnár T, Popescu A, Sporea I, Wittmann T:Határ menti együttműködés a gasztroenterológia területén korszerű betegellátás és az orvosképzés színvonalának emelése érdekében Magyar Belorvosi Archivum, 2013;3:176-177.
  90. Czakó L: Pancreaselégtelenség cukorbetegekben – cukorbetegség pancreasbetegekben. Egy szerv – két betegség Medical Tribune 2013;4:8-9.
  91. Czakó L, Dubravcsik Zs, Gasztonyi B, Hamvas J, Pakodi F, Szepes A, Szepes Z: The role of endoscopic ultrasound in the diagnosis and therapy of gastrointestinal disorders Orv Hetil. 2014;155(14):526-40.
  92. Terzin V, Dobra M, Góg Cs, Zábrák E, Makula É, Tiszlavicz L, Kiss T, Molnár T,Nagy F, Czako L, Wittmann T, Szepes Z: Pancreatic cancer or autoimmunepancreatitis: Endosonography as a diagnostic reviser Case Reports in InternalMedicine, 2014;1(2):126-134.
  93. Terzin V, Várkonyi T, Szabolcs A, Lengyel C, Takács T, Zsóri G, Stájer A, Palkó A, Wittmann T, Pálinkás A, Czakó L: Prevalence of exocrine pancreatic insufficiency in type2diabetes mellituswith poorglycemiccontrol Pancreatology. 2014;14(5):356-60. IF: 2,837
  94. Döbrönte Z, Szepes Z, Izbéki F, Gervain J, Lakatos L, Pécsi G, Ihász M, Lakner L, Toldy E, Czakó L: Is rectal indomethacin effective in preventing of post-endoscopic retrogradecholangiopancreatographypancreatitis? World J Gastroenterol.2014;20(29):10151-7. IF: 3,36
  95. CzakóL: Akut pankreatitisz. Orvostovábbképző Szemle. 2015;6:73-75.
  96. Czako L, Az endoszonográfia helye a gasztrointesztinális diagnosztikában ésterápiában:hazánkban a vizsgálóhelyek száma még bővítésre vár' Medical tribune 2015;13(5):14-15.
  97. Hritz I, Czako L, Dubravcsik Z, Farkas G, Kelemen D, Lásztity N, Morvay Z, Oláh A, Pap Á, Párniczky A, Sahin-Tóth M, Szentkereszti Z, Szmola R, Szücs Á, Takács T, Tiszlavicz L, Hegyi P; Hungarian Pancreatic Study Group. Acute pancreatitis.Evidence-basedpractice guidelines,preparedbytheHungarianPancreatic StudyGroup Orv Hetil. 2015;156(7):244-61.
  98. Takács T, Czako L, Dubravcsik Z, Farkas G, Hegyi P, Hritz I, Kelemen D, Lásztity N, Morvay Z, Oláh A, Pap Á, Párniczky A, Patai Á, Sahin-Tóth M, Szentkereszti Z, Szmola R, Tiszlavicz L, Szücs Á; Hungarian Pancreatic Study Group. Chronic pancreatitis. Evidence based management guidelines of the Hungarian Pancreatic Study Group Orv Hetil. 2015;156(7):262-88.
  99. Dubravcsik Z, Farkas G, Hegyi P, Hritz I, Kelemen D, Lásztity N, Morvay Z, Oláh A, Pap Á, PárniczkyA, Sahin-Tóth M, Szentkereszti Z, Szmola R, Takács T, Tiszlavicz L, Szücs Á, Czakó L; Hungarian Pancreatic Study Group. Autoimmune pancreatitis. Evidence based management guidelines of the Hungarian Pancreatic Study Group Orv Hetil. 2015;156(8):292-307.
  100. Párniczky A, Czako L, Dubravcsik Z, Farkas G, Hegyi P, Hritz I, Kelemen D, Morvay Z, Oláh A, Pap Á, Sahin-Tóth M, Szabó F, Szentkereszti Z, Szmola R, Takács T, Tiszlavicz L, Veres G, Szücs Á, Lásztity N; Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport, Hungarian Pancreatic Study Group. Pediatric pancreatitis. Evidence based management guidelines of the Hungarian Pancreatic Study Group Orv Hetil. 2015;156(8):308-25.
  101. Szmola R, Farkas G, Hegyi P, ' Czako L, Dubravcsik Z, Hritz I, Kelemen D, LásztityN, Morvay Z, Oláh A, Párniczky A, Rubovszky G, Sahin-Tóth M, Szentkereszti Z, Szücs Á, Takács T, Tiszlavicz L, Pap Á; Hungarian Pancreatic Study Group. Pancreatic cancer. Evidence based management guidelines of the Hungarian Pancreatic Study Group Orv Hetil. 2015;156(8):326-39.
  102. Balázs A, Ruffert C, Hegyi E, Hritz I, Czako L, Takács T, Szepes Z, Németh BC, Gervain J, Izbéki F, Halász A, Kelemen D, Szmola R, Novák J, Crai S, Illés A, Vincze Á, Molnár Z, Varga M, Bod B, Farkas G Jr, Sümegi J, Szepes A, Dubravcsik Z,Lásztity N, Párniczky A, Hamvas J, Andorka C, Veres G, Szentkereszty Z, RakonczayZ Jr, Maléth J, Sahin-Tóth M, Rosendahl J, Hegyi P; Hungarian Pancreatic StudyGroup. Genetic analysis of the bicarbonate secreting anion exchanger SLC26A6 in chronic pancreatitis Pancreatology. 2015;15(5):508-13. IF: 2,406
  103. Hegyi E, Geisz A, Sahin-Tóth M, Derikx MH, Németh BC, Balázs A, Hritz I, Izbéki F, Halász A, Párniczky A, Takács T, Kelemen D, Sarlós P, Hegyi P, Czakó L; Hungarian Pancreatic Study Group. SPINK1 Promoter Variants in Chronic Pancreatitis Pancreas. 2016;45(1):148-53.
  104. Czakó L: A pancreas legfontosabb megbetegedései a háziorvosi gyakorlatban. Háziorvosi Továbbképző Szemle 2016;21:223-6.
  105. Czakó L: Gasztroenterológiai fájdalomcsillapítása. Háziorvosi Továbbképző Szemle 2016;21:372-6.
  106. Balázs A, Németh BC, Ördög B, Hegyi E, Hritz I, Czako L, Czimmer J, Gódi S, Csiszkó A,RakonczayZ Jr,PárniczkyA, Izbéki F, Halász A, Kahán Z, Hegyi P, Sahin- Tóth M; Hungarian Pancreatic Study Group. A Common CCK-B Receptor Intronic VariantinPancreatic Adenocarcinoma in a Hungarian Cohort Pancreas. 2016;45(4):541-5. IF: 2,967
  107. Illés D,Terzin V,HolzingerG,Kosár K,RókaR, Zsóri G,Ábrahám G, Czakó L: New- onsettype2diabetes mellitus--A high-risk group suitable for the screeningofpancreatic cancer? Pancreatology. 2016;16(2):266-71. IF: 2,724
  108. DarócziT,BorR,FábiánA,SzabóE,FarkasK,BálintA, Czako L, RutkaM,SzűcsM, MilassinÁ,MolnárT,Szepes Z. Cost-effectivenesstrialofself-expandablemetalstents and plastic biliary stents in malignant biliary obstruction Orv Hetil. 2016;157(7):268- 74.
  109. Párniczky A, Kui B, Szentesi A, Balázs A, Szűcs Á, Mosztbacher D, Czimmer J, Sarlós P, Bajor J, Gódi S, Vincze Á, Illés A, Szabó I, Pár G, Takács T, Czako L, Szepes Z, RakonczayZ, Izbéki F, Gervain J, Halász A, Novák J, Crai S, Hritz I, GógC, Sümegi J, Golovics P, VargaM, Bod B, Hamvas J, Varga-MüllerM,PappZ,Sahin-TóthM,Hegyi P; Hungarian Pancreatic Study Group. Prospective,Multicentre,Nationwide Clinical Data from 600 Cases of Acute Pancreatitis PLoS One. 2016;11(10):e0165309. 2,806
  110. Lakatos G, Balázs A, Kui B, Gódi S, Szücs Á, Szentesi A, Szentkereszty Z, Szmola R, Kelemen D, Papp R, Vincze Á, CzimmerJ, Pár G, Bajor J, Szabó I, Izbéki F, Halász A, Leindler L, Farkas G Jr, Takács T, Czako L, Szepes Z, Hegyi P, Kahán Z: Pancreatic Cancer: Multicenter ProspectiveData Collection and Analysis by the Hungarian Pancreatic Study Group J Gastrointestin Liver Dis. 2016;25(2):219-25. IF: 1,837
  111. Illés D, Czako L: A pancreascarcinoma korszerű kezelése Central European Journalof Gastroenterology and Hepatology, 2016;2:131-138.
  112. Illés D, Torday L, Czako L, Apancreas carcinoma korszerű kezelése. Onkológia&hematológia, 2016;5:22-30.
  113. CzakóL: A pancreas legfontosabb megbetegedései az alapellátásban. Gyógyszerész Továbbképzés 2017;11 (2): 42–44.
  114. CzakóL: A heveny hasnyálmirigy-gyulladás kezelése:a klinikai gyakorlat tévedései. Magyar Belorvosi Archívum 2017;5:234-241.
  115. Szücs Á, Marjai T, Szentesi A, Farkas N, Párniczky A, Nagy G, Kui B, Takács T, Czako L, Szepes Z, Németh BC, Vincze Á, Pár G, Szabó I, Sarlós P, Illés A, Gódi S, Izbéki F, Gervain J, Halász A, Farkas G, Leindler L, Kelemen D, Papp R, Szmola R, Varga M, Hamvas J, Novák J, Bod B, Sahin-Tóth M, Hegyi P; Hungarian Pancreatic Study Group. Chronic pancreatitis: Multicentre prospective data collection and analysis by the Hungarian Pancreatic Study Group PLoS One. 2017;12(2):e0171420. IF: 2,766
  116. Pironi L, Konrad D, Brandt C, JolyF, Wanten G, Agostini F, Chambrier C, Aimasso U, Zeraschi S,KellyD,SzczepanekK,JukesA,Di CaroS,TheillaM,KuneckiM,Daniels J, Serlie M, Poullenot F, Wu J, Cooper SC, Rasmussen HH, Compher C, Seguy D, Crivelli A, Pagano MC, Hughes SJ, Guglielmi FW, Kozjek NR, Schneider SM, GillandersL,EllegardL,ThibaultR,MatrasP, Zmarzly A,MatysiakK,VanGossum
  117. A, Forbes A, Wyer N, Taus M, Virgili NM, O’Callaghan M, Chapman B, Osland E, Cuerda C, Sahin P, Jones L, Lee ADW, Bertasi V, Orlandoni P, Izbéki F, Spaggiari C, Díez MB, Doitchinova-Simeonova M, GardeC,Serralde-Zúñiga AE, Olveira G, Krznaric Z, Czako L, Kekstas G, Sanz-Paris A, Jáuregui EP, Murillo AZ, Schafer E, Arends J, Suárez-Llanos JP, Shaffer J, Lal S. Clinical classification of adult patients with chronic intestinal failure due to benign disease: An international multicenter cross- sectional survey Clin Nutr. 2017;37(2): 728-738. IF: 4,548
  118. Dumonceau JM, DeprezPH, Jenssen C, Iglesias-GarciaJ, Larghi A, Vanbiervliet G, AithalGP, Arcidiacono PG, Bastos P, Carrara S, Czako L, Fernández-Esparrach G, Fockens P, Ginès À, Havre RF, Hassan C, Vilmann P, van Hooft JE, Polkowski M. Indications, results, and clinical impact of endoscopic ultrasound (EUS)-guided sampling in gastroenterology: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline - Updated January 2017 Endoscopy. 2017;49(7):695-714. IF: 6,629
  119. Zsóri G, Terzin V, Illés D, Szijártó LA, Boda K, Czakó L: Effects of a continental climate on the prevalence and severity of acute non-variceal gastrointestinal bleeding Climate Research. 2017;3:187-194. IF: 1,578
  120. Zsóri G, Czepán M, Illés D, Pálvölgyi A, Nagy I, Pancreaticdiabetesmellitus and heavy drinking are risk factors for the development of liver fibrosis in alcoholic chronic pancreatitis Pancreatic Disorders & Therapy, 2017;7:3. IF: 0,37
  121. CsonkaC,BaranyaiT,TiszlaviczL,FébelH,SzűcsG,VargaZV,SárközyM,Puskás LG, Antal O, Siska A, Földesi I, Ferdinandy P, Czako L, Csont T. Isolated hypercholesterolemia leads to steatosis in the liver without affecting the pancreas Lipids Health Dis. 2017;16(1):144. IF: 2,073
  122. Czakó L, Nagy E, Kelemen D: Akut pancreatitises eredetű folyadékgyülemek interdiszciplináliskezelése. CentralEuropeanJournalofGastroenterologyandHepatology, 2017;3:8-16. IF: 0
  123. Zsóri G, Terzin V, Illés D, Szijártó LA, Boda K, Czakó L: A kontinentális éghajlat hatásaianemvarixeredetűgasztrointesztinálisvérzésekelőfordulásáraéssúlyosságára Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2017;4:206-211. IF: 0
  124. BorR,FábiánA, Bálint A,FarkasK,SzűcsM,MilassinÁ, Czako L, RutkaM,Molnár T, Szepes Z: Endoscopic management of complications of self-expandable metal stents for treatment of malignant esophageal stenosis and tracheoesophageal fistulas TherapAdv Gastroenterol. 2017;10(8):599-607. IF: 4,168
  125. Issa Y, van Santvoort HC, Fockens P, Besselink MG, Bollen TL, Bruno MJ, Boermeester MA; Collaborators. Diagnosis and treatment in chronic pancreatitis: an international survey and case vignette study HPB (Oxford). 2017;19(11):978-985. IF: 2,918
  126. Párniczky A, Abu-El-Haija M, Husain S, Lowe M, Oracz G, Sahin-Tóth M, Szabó FK, Uc A, Wilschanski M, Witt H, Czako L, Grammatikopoulos T, Rasmussen IC, Sutton R, Hegyi P: EPC/HPSG evidence-based guidelines for the management of pediatric pancreatitis Pancreatology. 2018;18(2):146-160. IF: 2,763
  127. Zsóri G, Illés D, Terzin V, Ivány E, Czakó L: Exocrine pancreatic insufficiency in type 1 and type2 diabetes mellitus:doweneedtotreatit?Asystematicreview. Pancreatology 2018;2018;18(5):559-565.IF:2,763
  128. Gódi S, Erőss B, Gyömbér Z, Szentesi A, Farkas N, Párniczky A, Sarlós P, Bajor J, Czimmer J, Mikó A, Márta K, Hágendorn R, Márton Z, Verzár Z, Czako L, Szepes Z, Vincze Á, Hegyi P: Centralized care for acute pancreatitis significantly improves outcomes J Gastrointestin Liver Dis. 2018;27(2):151-157. IF: 1,964
  129. Mikó A, Farkas N, Garami A, Szabó I, Vincze Á, Veres G, Bajor J, Alizadeh H, Rakonczay Z Jr, Vigh É, Márta K, Kiss Z, Hegyi P, Czakó L: Preexisting Diabetes Elevates Risk of Local and Systemic Complications in Acute Pancreatitis: Systematic Review and Meta-analysis Pancreas. 2018;47(8):917-923. IF: 2,958
  130. Kiss L, Fűr G, Mátrai P, Hegyi P, Ivány E, Cazacu IM, Szabó I, Habon T, Alizadeh H, Gyöngyi Z, Vigh É, Erőss B, Erős A, OttoffyM, Czako L, Rakonczay Z Jr.: The effect ofserum triglyceride concentration on the outcome of acute pancreatitis: systematic review and meta-analysis Sci Rep. 2018;8(1):14096. IF: 4,122
  131. Rumbus Z, Tóth E, Poto L, Vincze A, Veres G, Czako L, Oláh E, Márta K, Mikó A, Rakonczay Z Jr, Balla Z, Kaszaki J, Földesi I, Maléth J, Hegyi P, Garami A: Bidirectional Relationship Between Reduced Blood pH and Acute Pancreatitis: A TranslationalStudy of Their Noxious Combination Front Physiol. 2018;9:1360. IF: 3,394
  132. Dominguez-Munoz JE, Drewes AM, Lindkvist B, Ewald N, Czako L, Rosendahl J, Löhr JM; HaPanEU/UEG Working Group. Recommendations from the UnitedEuropean Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronicpancreatitis Pancreatology. 2018Oct6.pii:S1424-3903(18)30693-8. IF:2,763
  133. DomagkD,OppongKW,AabakkenL, Czako L, GyökeresT,ManesG,MeierP,Poley JW, Ponchon T, Tringali A, Bellisario C, Minozzi S, Senore C, Bennett C, Bretthauer M, Hassan C, Kaminski MF, Dinis-Ribeiro M, Rees CJ, Spada C, Valori R, Bisschops R, Rutter MD. Performance measures for ERCP and endoscopic ultrasound: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)QualityImprovementInitiative Endoscopy. 2018;50(11):1116-1127. IF: 6,629
  134. DomagkD,OppongKW,AabakkenL, Czako L, GyökeresT,ManesG,MeierP,Poley JW, Ponchon T, Tringali A, Bellisario C, Minozzi S, Senore C, Bennett C, Bretthauer M, Hassan C, Kaminski MF, Dinis-Ribeiro M, Rees CJ, Spada C, Valori R, Bisschops R, Rutter MD. Performance measures for ERCP and endoscopic ultrasound: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)QualityImprovementInitiative UEGjournal 2018;6(10):1448-1460. IF: 3,477
  135. CzakóL: Az akutpankreatitis kezelése. Orvostovábbképző Szemle. 2018;26(1).64-69.
  136. Kui B, Terzin V, Illés D, IványE, ZsóriG, Czakó L: Új megoldás egyrégi problémára: epeelfolyási zavar megoldása endoszkópos ultrahang-vezérelte peútidrenázzsal CentralEuropean Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2018;4(4):816-822.
  137. Bor R, Vasas B, Fábián A, Bálint A, Farkas K, Milassin Á, Czako L, Rutka M, Molnár T,SzűcsM,TiszlaviczL,KaizerL,HamarS,SzepesZ:Prospectivecomparisonof
  138. slow-pull and standard suction techniques of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration in the diagnosis of solid pancreatic cancer BMC Gastroenterology 2019;19(1):6. IF: 2,818
  139. Hagymási K, Rácz G, Jakab Zs, Micsik T, Czako L, TulassayZs: Epehólyag-polypus a figyelem előterében Magy Belorv Arch 2019;72:31-42.
  140. Pálinkás E, Nagy V, Varga A, Ágoston G, Kákonyi K, Szűcsborus T, Somfay A, Badó A, Sepp R, Czako L, Pálinkás A: A látens bal kamra kiáramlási pálya obstrukció vizsgálata kerékpáros stressz echokardiográfiával hypertrophiás cardiomyopathiás betegeben Medicina thoracalis 2019;72 (1):3-11.
  141. Zsóri G,Illés D,IványE,KosárK,HolzingerG,TajtiM,PálinkásE,SzabovikG,Nagy A, Palkó A, Czakó L: In new-onsetdiabetes mellitus, metformin reduces fat accumulation in the liver, but not in the pancreas or pericardium Metab Syndr RelatDisord. 2019;17(5):289-295. IF: 1,744
  142. Halász A, Pécsi D, Farkas N, Izbéki F, Gajdán L, Fejes F, Hamvas J, Takács T, Szepes Z, Czakó L et al: Outcomes and timing of endoscopic retrograde cholangiopancreatography for acute biliary pancreatitis. Digestive and Liver Disease 2019;51(9):1281-6. IF: 1,3
  143. CzakóL:Új módszerek az endoszkópiában MagyarTudomány. 2019;5:633-644.
  144. Bajor J, Dubravcsik Zs, Hritz I, Szalai M, Szepes Z, Madácsy L, Czako L, et al: Újdonságok a tápcsatorna endoszkópiájában Central European Journal ofGastroenterology and Hepatology. 2019;5(2):79-90.
  145. Márta K, Lazarescu AM, Farkas N, Mátrai P, Cazacu I, Ottóffy M, Habon T, Erőss B, Vincze À, Veres G, Czako L, Sarlós P, Rakonczay Z, Hegyi P: Aging and Comorbidities in Acute Pancreatitis I: A Meta-Analysis and Systematic Review Based on 194,702 Patients Front Physiol. 2019;10:328. IF: 3,367
  146. Párniczky A, Lantos T, Tóth EM, Szakács Z, Gódi S, Hágendorn R, Illés D, Koncz B, Márta K, Mikó A, Mosztbacher D, Németh BC, Pécsi D, Szabó A, Szücs Á, Varjú P, Szentesi A, Darvasi E, Erőss B, Izbéki F, Gajdán L, Halász A, Vincze Á, Szabó I, PárG, Bajor J, Sarlós P, Czimmer J, Hamvas J, Takács T, Szepes Z, Czako L, Varga M, Novák J, Bod B, Szepes A, Sümegi J, Papp M, Góg C, Török I, Huang W, Xia Q, XueP,LiW,ChenW,Shirinskaya NV,PoluektovVL,ShirinskayaAV,Hegyi PJ,Bátovský M, Rodriguez-Oballe JA, Salas IM, Lopez-Diaz J, Dominguez-Munoz JE, Molero X, PandoE,Ruiz-RebolloML, Burgueño-GómezB,ChangYT, ChangMC, SudA,Moore D, Sutton R, Gougol A, Papachristou GI, Susak YM, Tiuliukin IO, Gomes AP, Oliveira MJ, Aparício DJ, Tantau M, Kurti F, Kovacheva-Slavova M, Stecher SS, Mayerle J, Poropat G, Das K, Marino MV, Capurso G, Małecka-Panas E, Zatorski H, Gasiorowska A, Fabisiak N, Ceranowicz P, Kuśnierz-Cabala B, Carvalho JR, Fernandes SR, Chang JH,Choi EK,Han J,Bertilsson S,JumaaH,Sandblom G,KacarS, Baltatzis M, Varabei AV, Yeshy V, Chooklin S, Kozachenko A, Veligotsky N, Hegyi P; Hungarian Pancreatic Study Group. Antibiotic therapy in acute pancreatitis: From global overuseto evidence based recommendations Pancreatology. 2019;19(4):488-499. IF: 3,629
  147. Erős A, Farkas N, Hegyi P, Szabó A, Balaskó M, Veres G, Czako L, Bajor J, Alizadeh H, Rakonczay Z, Mikó A, Habon T, Erőss B, Bérczi B, Sarlós P: Anti-TNFα agents are
  148. the best choice in preventing postoperative Crohn’s disease: A meta-analysis Dig LiverDis. 2019;51(8):1086-1095. IF: 3,57
  149. Kucserik LP, Márta K, Vincze Á, Lázár G, Czako L, SzentkeresztyZ, Papp M, Palatka K, Izbéki F, Altorjay Á, Török I, Barbu S, Tantau M, Vereczkei A, Bogár L, Dénes M, Németh I, Szentesi A, Zádori N, Antal J, Lerch MM, Neoptolemos J, Sahin-Tóth M, Petersen OH, Kelemen D, Hegyi P: Endoscopic sphincterotoMy for delayIng choLecystectomy in mild acute biliarY pancreatitis (EMILY study): protocol of a multicentre randomised clinical trial BMJ Open. 2019;9(7):e025551. IF:2,496
  150. Mikó A,Erőss B, Sarlós P, Hegyi P Jr,MártaK,Pécsi D,VinczeÁ,Bódis B, Nemes O, Faluhelyi N, Farkas O, Papp R, Kelemen D, Szentesi A, Hegyi E, Papp M, Czako L, Izbéki F, Gajdán L, Novák J, Sahin-Tóth M, Lerch MM, Neoptolemos J, Petersen OH, Hegyi P: Observationallongitudinalmulticentreinvestigationofacutepancreatitis (GOULASH PLUS): follow-upoftheGOULASH study, protocol BMJ Open. 2019;9(8):e025500. IF:2,496
  151. Illés D, Urbán E, Lázár A, Nagy K, Ivány E, Kui B, Lemes K, Tajti M, Czakó L: Changes in antibiotic resistance in cholangitis. Our clinical experience Orv Hetil. 2019;160(36):1437-1442.
  152. Mikó A,Vigh É, Mátrai P, Soós A,Garami A, Balaskó M, Czako L, Mosdósi B, Sarlós P, Erőss B, Tenk J, Rostás I, Hegyi P: Computed TomographySeverity Index vs. Other Indices in the Prediction of Severity and Mortality in Acute Pancreatitis: A Predictive Accuracy Meta-analysis Front Physiol. 2019;10:1002. IF: 3,367
  153. Bakucz T, Orbán-Szilágyi Á, Pécsi D, Gódi S, Pakodi F, Altorjay I, Kovács G, Patai Á, Czako L, Szepes Z et al. The role of juxtapapillary diverticula in endoscopic retrograde cholangiopancreatograhpy - based on the Hungarian ERCP registry Central EuropeanJournal of Gastroenterology and Hepatology, 2019;5(Suppl 1):85-86.
  154. Farkas N, Hanák L, Mikó A, Bajor J, Sarlós P, Czimmer J, Vincze Á, Gódi S, Pécsi D, Varjú P, Márta K, Hegyi PJ, Erőss B, Szakács Z, Takács T, Czako L, Németh B, Illés D, Kui B, Darvasi E, Izbéki F, Halász A, Dunás-Varga V, Gajdán L, Hamvas J, PappM, Földi I, Fehér KE, Varga M, Csefkó K, Török I, Hunor-Pál F, Mickevicius A, Maldonado ER, Sallinen V, Novák J, Ince AT, Galeev S, Bod B, Sümegi J, Pencik P, Szepes A, Szentesi A, Párniczky A, Hegyi P: A Multicenter, International Cohort Analysis of 1435 Cases to Support Clinical Trial Design in Acute Pancreatitis FrontPhysiol. 2019;10:1092. IF: 3,367
  155. Szentesi A, PárniczkyA, Vincze Á, Bajor J, Gódi S, Sarlós P, Gede N, Izbéki F, Halász A, Márta K, Dobszai D, Török I, Farkas H, Papp M, Varga M, Hamvas J, Novák J, Mickevicius A, Maldonado ER, Sallinen V, Illés D, Kui B, Erőss B, Czako L, TakácsT, Hegyi P: Multiple Hits in Acute Pancreatitis: Components of Metabolic Syndrome Synergize Each Other’s Deteriorating Effects Front Physiol. 2019;10:1202. IF: 3,367
  156. Illés D, Czakó L: A Hasnyálmirigyrák Világnapja - Lankadatlan éberség! LAM 2019:29(12):643-6.
  157. LemesK, IllésD, IványE,KuiB,Tiszlavicz L, CzakóL:Az idült hasmenés kóreredete és kezelése Magyar Belorvosi Archívum, 2019:72(6):307-313.
  158. Pironi L, Steiger E, Brandt C, … Czako L, et al. Home parenteral nutrition provision modalities for chronic intestinal failure in adult patients: An international survey ClinNutr. 2020;39(2):585-591. IF: 6,36, Q1
  159. Zádori N, Gede N, Antal J, Szentesi A, Alizadeh H, Vincze Á, Izbéki F, Papp M, Czako L, VargaM, de-Madaria E, Petersen OH, Singh VP, Mayerle J, Faluhelyi N, MisetaA,Reiber I,HegyiP. EarLyEliminationofFattyAcidsiNhypertriglyceridemia- induced acuTe pancreatitis (ELEFANT trial): Protocol of an open-label, multicenter, adaptive randomized clinical trial Pancreatology. 2020;20(3):369-376. IF: 3,629, Q1
  160. Mosztbacher D, Hanák L, Farkas N, Szentesi A, Mikó A, Bajor J, Sarlós P, Czimmer J, Vincze Á, Hegyi PJ, Erőss B, Takács T, Czako L, Németh BC, Izbéki F, Halász A, Gajdán L, Hamvas J, Papp M, Földi I, Fehér KE, Varga M, Csefkó K, Török I, Farkas HP, Mickevicius A, Maldonado ER, Sallinen V, Novák J, Ince AT, Galeev S, Bod B, Sümegi J, Pencik P, Dubravcsik Z, Illés D, Gódi S, Kui B, Márta K, Pécsi D, Varjú P, Szakács Z, Darvasi E, Párniczky A, Hegyi P; Hungarian Pancreatic Study Group. Hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis: A prospective, multicenter, international cohort analysis of 716 acute pancreatitis cases Pancreatology. 2020;20(4):608-616. IF: 3,629, Q1
  161. Hágendorn R, Vincze Á, Izbéki F, Gajdán L, Gódi S, Illés A, Sarlós P, Farkas N, Erőss B, Lillik V, Illés D, Varjú P, Márta K, Török I, Papp M, Vitális Z, Bod B, Hamvas J, Szepes Z, Takács T, Czako L, Márton Z, Szentesi A, Párniczky A, Hegyi P, Mikó A. Development of disturbance of consciousness is associated with increased severity in acute pancreatitis Pancreatology. 2020:S1424-3903(20)30160-5. IF: 3,629, Q1
  162. Gyökeres T, Schäfer E, Szepes A, Vitális Z, Papp M, Altorjay I, Czako L, Vincze Á, Bursics A, Kanizsai P, Berényi T. Management of acute gastrointestinal bleeding. Multidisciplinary guideline proposal Orv Hetil. 2020;161(30):1231-1242.
  163. Demcsák A, Soós A, Kincses L, Capunge I, Minkov G, Kovacheva-Slavova M, Nakov R, Wu D,HuangW, XiaQ,Deng L, Hollenbach M, SchneiderA,HirthM, Ioannidis O, Vincze Á, Bajor J, Sarlós P, Czako L, et al. Acid suppression therapy, gastrointestinal bleeding and infection in acute pancreatitis - An international cohort study Pancreatology. 2020:S1424-3903(20)30658-X.IF: 3,629, Q1
  164. BorR,VasasB,FábiánA,SzűcsM,FürediÁ, Czako L, RutkaM,Farkas K,MolnárT, Milassin Á, Bálint A, Szántó K, Hamar S, Kaizer L, Tiszlavicz L, Szepes Z. Slow-pull technique yields better quality smears: prospective comparison of slow-pullandstandardsuction techniques of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration Scand J Gastroenterol 2020 Oct 5;1-8. IF: 2,13, Q2
  165. Illés D, Czakó L: A diabetes és az emésztőrendszer betegségei: pancreatitis és emésztőrendszeri tumorok Magyar Belorvosi Archívum, 2020;73(2):63-67.
  166. PrescrAIP Study Group; Lanzillotta M, Vinge-Holmquist O, Overbeek K, Poulsen JL, Demirci AF, Macinga P, Löhr M, Rosendahl J, Czakó, L et al. PrescrAIP : A Pan- European Study on Current Treatment Regimens of Auto-Immune Pancreatitis Frontiers in Medicine 2020;7:408. If: 5,091, Q1
  167. UEG guideline working group, Löhr M, Beuers U, Vujasinovic M, Alvaro D, Frøkjær JB,ButtgereitF,CapursoG,CulverEL,de-MadariaE,… Czako L, etal.European
  168. GuidelineonIgG4-relateddigestivedisease-UEGandSGFevidence-based recommendations United Eur Gastroenter J. 2020;8(6):637-666. IF: 3,494, Q1
  169. Illés D, IványE, HolzingerG, Kosár K, VolosinovszkiH, AdamMG, Kamlage B, Zsóri G, Tajti M, Svébis M, Horváth V, Oláh I, Márta M, Váncsa Sz, Zádori N, Szentesi A, Czakó B, Hegyi P, Czakó L: New Onset of DiabetEs in aSsociation with pancreatic ductal adenocarcinoma (NODES trial): Protocol of a Prospective,Multicentre Observational trial BMJ Open. 2020;10:e037267. IF:2,692, Q1
  170. CzakóL:Van-ereményahasnyálmirigyrákkezelésében?Rendvédelem.2020;2:42-63.
  171. GálE,Veréb Z,KeményL,RakkD,SzekeresA, BecskeháziE,Tiszlavicz L,TakácsT, Czako L, Hegyi P, Venglovecz V. Bileaccelerates carcinogenic processes in pancreatic ductal adenocarcinoma cells through the overexpression of MUC4 Sci Rep. 2020;10(1):22088. IF: 4,379, Q1
  172. Spaander MCW, van der Bogt RD,… et al: Esophageal stentingforbenign and malignant disease: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update2021. Endoscopy. 2021;53(7):751-762.IF:10,437,Q1
  173. PécsiD,GódiS,HegyiP,Hanák L,SzentesiA,AltorjayI,Bakucz T, Czako L, Kovács G, Orbán-Szilágyi Á, Pakodi F, Patai Á, Szepes Z, Gyökeres T, Fejes R, Dubravcsik Z, Vincze Á; Hungarian Endoscopy Study Group. ERCP is more challenging in cases of acute biliary pancreatitis than in acute cholangitis - Analysis of the Hungarian ERCP registry data Pancreatology. 2021;21(1):59-63. IF: 3,58, Q1
  174. Hegyi PJ, Soós A,TóthE, ÉbertA,Venglovecz V,MártaK,Mátrai P, Mikó A,Bajor J, Sarlós P, Vincze Á, Halász A, Izbéki F, Szepes Z, Czako L, et al. Evidence for diagnosis of earlychronic pancreatitis after three episodes of acute pancreatitis: a cross- sectional multicentre international study with experimental animal model Sci Rep. 2021;11(1):1367. IF: 5,516, Q1
  175. Illés D, Czakó L. Rate of early hospital readmission in acute pancreatitis as a quality marker Orv Hetil. 2021;162(11):413-418. IF: 0,707, Q4
  176. Szakó L, Gede N, Váradi A, Tinusz B, Vörhendi N, Mosztbacher D, Vincze Á, Takács T, Czako L, et al. Early occurrence of pseudocysts in acute pancreatitis - A multicenter international cohort analysis of 2275 cases Pancreatology. 2021 May 19:S1424- 3903(21)00158-7. IF: 3,58, Q1
  177. Tod P, Farkas N, Németh D, Szénási G, Vincze Á, Hágendorn R, Czako L, Illés D, Izbéki F, Dunás-Varga V, Papp M, Hamvas J, Varga M, Gombos K, NagyT, Márton Z, Faluhelyi N, Török I, Ince AT, Galeev S, Hegyi PJ, Szentesi A, Párniczky A, SzakácsZ, Hegyi P, Hamar P. Initial Renal Function (eGFR) Is a Prognostic Marker of Severe Acute Pancreatitis: A Cohort-Analysis of 1,224 ProspectivelyCollectedCases FrontMed (Lausanne). 2021;8:671917. IF: 6,461, Q1
  178. Gál E, Dolenšek J, Stožer A, Czako L, Ébert A, Venglovecz V. Mechanisms of Post- Pancreatitis Diabetes Mellitus and Cystic Fibrosis-RelatedDiabetes:A Review of Preclinical Studies Front Endocrinol (Lausanne). 2021;12:715043. IF: 6,055, Q1
  179. Takáts A, Berke G, Szentesi A, Farkas G Jr, Izbéki F, Erőss B, Czako L, Vincze Á, Hegyi P, Sahin-Tóth M, Hegyi E. Common calcium-sensingreceptor(CASR)gene variantsdonotmodifyriskforchronicpancreatitis in a Hungarian cohort Pancreatology. 2021: 21(7):1305-1310. IF: 3,58, Q1
  180. Pouw RE, Barret M, Biermann K, Bisschops R, Czako L, et al. Endoscopic Tissue Sampling - Part 1: Upper Gastrointestinal and Hepato-pancreato-biliary tract. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)Guideline. Endoscopy 2021;53(11):1174-1188. IF: 10,437, Q1
  181. Pouw RE, Bisschops R, Gecse KB, Hertogh G, Rutter M, Barret M, Biermann K, Czako L, et al. Endoscopic Tissue Sampling - Part 2: Lower gastrointestinal tract. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline Endoscopy 2021; 53(12):1261-1273. IF: 10,437, Q1
  182. Pironi L, Steiger E, Joly F, Jeppesen PB,… Czako L, et al. Characteristics of adult patients with chronic intestinal failure due to shortbowelsyndrome: an international multicenter survey Clinical Nutrition. 2021, July 27, DOI:https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2021.07.004. IF: 6,402, Q1
  183. Gyökeres T, Bor R, Czako L, Dubravcsik Zs, Szepes Z, Szőnyi M, Vincze Á. Az endoszkópia minőségi követelményei Magyar szakmai irányelv Quality expectations in endoscopy – Hungarian guideline Magyar Sebészet 2021;74(3):75–103.
  184. Johnson G, Webster G,… Czako L, et al. Curriculum for ERCP and EUS Training in Europe: ESGE Position Statement Endoscopy. 2021;53:1071-1087. IF: 10,437, Q1
  185. Juhász MF, Vereczkei Z, Ocskay K, Szakó L, Farkas N, Szakács Z, Zádori N, Wilschanski M, Pandol SJ, Joly F, Capurso G, Arcidiacono PG, Izbéki F, Czako L, Papp M, Czopf L, Hegyi P, Párniczky A. The EFFect of dietary fat content on the recurrence of pancreaTitis (EFFORT): Protocol of a multicenter randomized controlled trial Pancreatology. 2021:S1424-3903(21)00605-0. IF: 3,58, Q1
  186. Dubravcsik Zs, Gyökeres T, Hritz I, Madácsy L, Márkus MP, Szepes Z, Vincze Á, Czakó L. Az endoszkópos leletezés standard nyelve. A nemzetközileg érvényes klasszifikációk gyűjteménye Central European Journal of Gastroenterology andHepatology. 2021;7(4):114-120.
  187. MolnárE, Czako L, TariK, SahinP. SpyGlass-kolangioszkópia–elsőtapasztalatok Orv Hetil. 2022;163(4):142–148. IF:0,707,Q4
  188. Czakó L, Dubravcsik Z, GyökeresT, Hritz I, Madácsy L, IványE,Vincze Á,SzepesZ: Az endoszkópos retrográd cholangiopancreatographia oktatásának hazai helyzete az Európai Emésztőszervi Endoszkópos Társaság (ESGE) oktatási irányelve tükrében Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2022; 8(1): 2-10.
  189. Ábrahám S, Tóth I, Benkő R, Matuz M, Kovács G, Morvay Z, Nagy A, Ottlakán A, Czako L, Szepes Z, Váczi D, Négyessy A, Paszt A, Simonka Z, Petri A, Lázár G. Surgicaloutcomeofpercutaneous transhepatic gallbladder drainage in acute cholecystitis: Ten years’ experience at a tertiary care centre Surg Endosc. 2022;36:2850-2860. doi: 10.1007/s00464-021-08573-0. IF: 4,584, Q1
  190. Ocskay K, Vinkó Z, Németh D, Szabó L, Bajor J, Gódi S, Sarlós P, Czako L, Izbéki F, Hamvas J, Papp M, Varga M, Török I, Mickevicius A, Sallinen V, Maldonado ER, Galeev S, Mikó A, Erőss B, Imrei M, Hegyi PJ, Faluhelyi N, Farkas O, Kanizsai P, Miseta A, Nagy T, Hágendorn R, Márton Z, Szakács Z, Szentesi A, Hegyi P, Párniczky: Hypoalbuminemia affects one third of acute pancreatitis patients and is independently associated with severity and mortality Sci Rep. 2021;11(1):24158. IF: 5,516, Q1
  191. Ocskay K, Juhász MF, Farkas N, Zádori N, Szakó L, Szakács Z, Szentesi A, Erőss B, Miklós E, Zemplényi A, Birkás B, Csathó Á, Hartung I, Nagy T, Czopf L, Izbéki F, Gajdán L, Papp M, Czako L, Illés D, Marino MV, Mirabella A, Małecka-Panas E, Zatorski H, Susak Y, Opalchuk K, Capurso G, Apadula L, Gheorghe C, Saizu IA, Petersen OH, de-Madaria E, Rosendahl J, Párniczky A, Hegyi P; Hungarian Pancreatic Study Group. Recurrent acute pancreatitis prevention by the elimination of alcohol and cigarette smoking (REAPPEAR): protocol of a randomised controlled trial and a cohort study BMJ Open. 2022;12(1):e050821. IF:2,692, Q1
  192. Juhász MF, Farkas N, Szentesi A, Wedrychowicz A, Nita AF, Lásztity N, Tészás A, Tokodi I, Vincze Á, Eross B, Izbéki F, Czako L, Papp M, Hegyi P, Párniczky A. Pancreatic family historydoes not predict disease progression but connotes alcohol consumption in adolescents and young adults with acute pancreatitis: Analysis of an internationalcohortof2,335patients.FrontMed (Lausanne).2022;9:801592.IF:6,461, Q1
  193. Kiss S, Pintér J, Molontay R, Nagy M, Farkas N, Sipos Z, Fehérvári P, Pecze L, Földi M, Vincze Á, Takács T, Czako L, Izbéki F, Halász A, Boros E, Hamvas J, Varga M, Mickevicius A, Faluhelyi N, Farkas O, Váncsa S, Nagy R, Bunduc S, Hegyi PJ, Márta K, Borka K, Doros A, Hosszúfalusi N, Zubek L, Erőss B, Molnár Z, Párniczky A,Hegyi P, Szentesi A; Hungarian Pancreatic Study Group. Early prediction of acute necrotizing pancreatitis by artificial intelligence: a prospective cohort-analysis of 2387 cases Sci Rep. 2022;12(1):7827. 5,516, Q1
  194. Czakó L. Autoimmun pancreatitis: diagnózis és kezelés a gyakorlatban CentralEuropean Journal of Gastroenterology, 2023;9(1):25-29.
  195. Bor R, Fábián A, Szűcs M, Bálint A, Rutka M, Tóth T, Czako L, Farkas K, Buzás N, Milassin Á, Molnár T, Szepes Z. Comparison of therapeutic efficacy and treatmentcosts of self-expandablemetalstents and plastic stents for management of malignant biliary obstruction BMC Gastroenterol. 2023 Feb 16;23(1):41. IF:2,848, Q2
  196. Pironi L, Jzerski D, … Czako L, et al. Covid-19 Infection in patients on long-term home parenteral nutrition for chronic intestinal failure Clinical Nutrition ESPEN2023;55:212-220.
  197. Ivány E, Czakó L. A stressz és gasztrointesztinális betegségek kapcsolata CentralEuropean Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2023;9(2):12-15.
  198. Váncsa Sz, Sipos Z, Váradi A, … Czako L, et al. Metabolic‐associated fatty liverdisease is associated with acute pancreatitis with more severe course: Post hoc analysis of a prospectively collected international registry United European Gastroenterology Journal. 2023;11:371–382.
  199. Levink IJM, JaarsmaSC, Koopmann BDM,… Czako L, et al. The additive value of CA19.9 monitoring in a pancreatic cyst surveillance program United EuropeanGastroenterology Journal 2023 (in press).
  200. Czakó L, Gyökeres T, Hritz I, Madácsy L, Illés D, Szepes Z, Dubravcsik Z, Péterfi Z, Nagy A, Szücs Á, Vincze Á. Cholangitis and cholecystitis: diagnostic criteria and management Orv Hetil. 2023;164(20):770-787.

  Könyvfejezet

  1. Szalóki T, Czako L, Tóth V, Tiszlavicz L, Lonovics J: Diagnosis and treatment of superficial neoplastic lesions of the stomach by endoscopic mucosal resection. In: TompkinsMBed:GastricCancerResearchTrends,NovaSciencePublishers,NewYork, 2008, pp. 209-232.
  2. Czakó L: Gyomorkarcinoma.In:TulassayZs(szerk):GasztroenterológiaiÚtmutató. Klinikai Irányelvek Kézikönyve. Medition Kiadó, Budapest, 2009, pp. 60-66.
  3. Czakó L: A gyomor rosszindulatú daganatai. In: Lonovics J, Nemesánszky E, Simon L, Tuassay Zs, Wittmann T (szerk): Varró: Gasztroenterológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011, pp. 268-281.
  4. Czakó L: Polypectomia, endoszkópos mucosareszekció, endoszkópos submucosa- disszekció. In: Lonovics J, Nemesánszky E, Simon L, Tulassay Zs, Wittmann T (szerk): Varró: Gasztroenterológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011, pp. 292-295.
  5. Czakó L: Autoimmun pancreatitis. In: Tulassay Zs (szerk): A Belgyógyászat alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011, pp. 998-1002.
  6. Czakó L: Gyomorkarcinoma. In: Tulassay Zs (szerk): Gasztroenterológiai Útmutató. Klinikai Irányelvek Kézikönyve. Medition Kiadó, Budapest, 2011. pp. 133-139.
  7. Czakó L: Rosszindulatú gyomordaganatok. In: Bene L, Gyökeres T, Pap Á (szerk): Emésztőszervi endoszkópia. Endo-Világ Egészségügyi Kft., Budapest, 2015. pp. 131- 136. (ISBN:978-963-12-3268-4)
  8. Czakó L: Endoszkópos mucosa reszekció és submucosa disszekció. In: Bene L,Gyökeres T, Pap Á (szerk): Emésztőszervi endoszkópia. Endo-Világ Egészségügyi Kft., Budapest, 2015. pp. 169-177. (ISBN:978-963-12-3268-4)
  9. Czakó L, Pap Á: Terápiás beavatkozások endoszkópos ultrahang segítségével. In: Bene L, Gyökeres T, Pap Á (szerk): Emésztőszervi endoszkópia. Endo-Világ Egészségügyi Kft., Budapest, 2015. pp. 329-334. (ISBN:978-963-12-3268-4)
  10. Czakó L, Pap Á: Autoimmun pancreatitis. In: Bene L, Gyökeres T, Pap Á (szerk): Emésztőszervi endoszkópia. Endo-Világ Egészségügyi Kft., Budapest, 2015. pp. 369- 370. (ISBN:978-963-12-3268-4)
  11. Czakó L: Mágneses rezonanciás cholangiopancreatographia. In: Bene László, Gyökeres Tibor, Pap Ákos (szerk): Emésztőszervi endoszkópia. Endo-Világ Egészségügyi Kft., Budapest, 2015. pp. 375-381. (ISBN:978-963-12-3268-4)
  12. Czakó L: A pancreas gyulladásos betegségei: a pathomechanizmustól a terápiáig. Értékteremtés és értékközvetítés. Magyar Tudományos Akadémia, 2015, pp. 41-55.
  13. Czakó L: Autoimmun pancreatitis. In: Tulassay Zs (szerk): A Belgyógyászat alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2016, pp. 1134-1141.
  14. CzakóL: A krónikus pancreatitis; a háziorvos szerepe a betegellátásában. In: Magyar A, Bajor J (szerk): Gasztroenterológia a háziorvosi gyakorlatban. SpringMed Kiadó Kft., Budapest, 2019, pp. 165-175.
  15. Czakó L: Hasnyálmirigy betegségek. In: Tulassay Zs (szerk): Klinikai belgyógyászat. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017, pp. 464-484.
  16. Czakó L: Hasnyálmirigy betegségei. In: Tulassay Zs (szerk): A Belgyógyászat alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2021, pp. 112-153.
  17. Czakó L: Guidelines for the treatment of pain in acute pancreatitis. In: J. Enrique Domínguez-Muñoz (ed): Clinical Pancreatology Pancreatology for practising Gastroenterologists and Surgeons. John Wiley& Sons, Ltd., Chichester, 2021, pp. 66-71. ISBN 9781119570073
  18. Czakó L: Hasnyálmirigy betegségei. In: Tulassay Zs (szerk): Gasztroenterológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2023, pp. 994-1036.